Regin

SDD-OE65-RAC Rökdetektor för kanalmontage, optisk

Optisk detektor med AC-matning och endast reläutgång, med servicelarm, inklusive 600 mm venturirör.

Specifikationer

Specifikationer för SDD-OE65-RAC
Vindhastighet Upp till 20 m/s
Röklarm Röd lysdiod
Servicelarm Röd lysdiod på detektorn. Gul lysdiod på kontrollenhet.
Strömförbrukning, normal 10 mA
Strömförbrukning vid larm 50 mA
Strömförbrukning vid servicelarm 20 mA
Relä Högst 24 V AC/2 A eller 24 V DC/1 A (resistiv belastning)
Slutmotstånd Slingan skall avslutas med ett slutmotstånd (2,2 kΩ) i sista detektorn.
Specifikationer för Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Matningsspänning 9...33 V DC (via ABV control unit)
Skyddsklass IP54
Omgivande fuktighet (icke-kondenserande) 5…95 % RH
Omgivningstemperatur -20…60 °C
Montering Kanal

Tillbehör