Vi gör ett hållbart avstamp med nya Greenline

Med vår nya produktserie Greenline förbinder vi oss att långsiktigt minska vår klimatpåverkan genom att klimatkompensera. Tricorona Climate Partner kommer hjälpa oss att göra betydande investeringar i hållbarhetsprojekt runt om i världen.

- Vårt bidrag kommer att vara relaterat till sortimentets storlek. I takt med att vårt Greenlinesortiment växer utökar vi också vår klimatkompensation. Så när du köper en grön produkt är du med på vår resa mot en hållbar framtid, säger Leif Brattschöld, koncernchef på Regin.

Greenline handlar om att flera av våra produkter nu kommer att tillverkas i Regin-grönt så att våra lösningar enkelt syns ute i apparatrum. De vita produkterna fasas successivt ut och det gröna ska påminna om vår vision – människors välbefinnande i en hållbar framtid.

Som företag tar vi ett hållbart ansvar internt i våra processer till exempel när det handlar om val av leverantörer och att korta ner transportvägar. Vi väljer lokal produktion i den mån det går och arbetar ständigt vidare med att effektivisera våra produktionsprocesser.
- Vi är stolta över att vi med vår kompetens, vårt engagemang och våra produkter kan bidra till hållbara fastighetslösningar med minskad energianvändning som resultat. Hela tiden tar vi små steg vidare i en hållbar riktning, säger Leif.

Läs mer om Tricorona Climate Partner