Regin förstärker sin globala närvaro med Regin Controls India

Den globala efterfrågan på energieffektiva lösningar inom fastighetsautomation är stor, vilket ger Regin goda möjligheter att växa och sprida vår kunskap och erfarenhet. Sedan slutet av 2019 finns Regin Controls India representerade med kontor i New Delhi. Här kommer Regin att vara en viktig aktör i landets arbete med en hållbar stadsutveckling av närmare 100 smarta städer*.

Regin har funnits representerade i Indien genom distributörer i flera år och lagt betydande resurser i lokala projekt för att utveckla användningen av fastighetsautomation.
"Implementering av våra energieffektiva lösningar är ett sätt att minska de omfattande koldioxidutsläppen i Indien. Vi vet att Regin kan göra en större skillnad om vi är representerade med vårt varumärke på plats", säger Michael Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Regin.

IoT en central del

Ansvarig för Regin Controls India är Ali Sikander, som tillsammans med sitt team har ett betydande nätverk och djup kunskap om den indiska bygg- och fastighetssektorn. Nyligen var Regin Controls India en av utställarna på ACREX India 2020, som är södra Asiens största mässa för HVAC och smarta byggnader.

"Vi ser fram emot att vara delaktiga i de ambitiösa tillväxtprojekten här i Indien där fokus ligger på att bygga energisnåla bostäder och kommersiella byggnader med IoT som en central del. Exempelvis kommer det att finnas stora behov av uppkopplad teknik och övervakningssystem inom områden som vård och säkerhet", säger Ali Sikander.