Standardiserade värmeregleringssystem

Effektiv reglering av värmesystem i offentliga och kommersiella byggnader

Lönsamma investeringar. Standardlösningar för värmeapplikationer.

En av de största utmaningarna för fastighetsägare är att säkerställa lönsamma energiinvesteringar. Det innebär att man måste uppnå maximal effektivitet för värmesystemen samtidigt som man erbjuder de boende komfortabla förhållanden. Att hitta rätt lösning är avgörande för att säkerställa en hållbar energibesparing.

Läs mer om funktionerna och mervärdet av ett Exigo‑baserat värmesystem. Kontakta oss!

Exigo värmesystem. Spara pengar genom förbättrad effektivitet.

Vi på Regin tror på smart automationsteknik för klimatstyrning i byggnader. Genom våra lösningar får systemintegratörer, tillverkare och fastighetsägare tillgång till tillförlitliga verktyg som sparar energi och tid. Våra FoU-team förbättrar ständigt våra lösningar och säkerställer framtidssäkrade och hållbara installationer.

Effektiv utformning av värmesystem. Ingen programmering krävs!

Exigo är Regins produktfamilj med lättanvända kompakta regulatorer för värmeundercentraler. De är utformade för fastighetsskötare som vill utföra kostnadseffektiva och tidseffektiva byten av gamla värmeregleringssystem, eller fastighetsägare som är intresserade av att standardisera värmeregleringssystemen i sina byggnader.

Den mest framträdande fördelen med Exigo-familjen är de mångsidiga funktionerna. Istället för att programmera avancerade värmeregleringsfunktioner kan systemkonstruktörer och -operatörer dra nytta av väsentliga förkonfigurerade standardapplikationer.

Exigos breda utbud av standardtillämpningar för fjärrvärmesystem, värmepannor, solkretsar och bufferttankar gör att nästan alla systemkrav kan uppfyllas. Systemet är även utrustat med regleralternativ för upp till fyra värme-/kylkretsar och två tappvarmvattenkretsar.

Riksbyggens satsning på hållbar värmehantering sparar pengar åt bostadsrättsföreningar

Som en av Sveriges största bostadsförvaltare investerar Riksbyggen i systemutveckling och artificiell intelligens för att skapa ett tjänstepaket som hjälper bostadsrättsföreningar att långsiktigt optimera sin energianvändning.

Med hjälp av effektiv teknik är det möjligt att göra mycket lönsamma investeringar i energieffektivitet. Ofta går det att spara 15–20 procent, säger Göran Danling, affärsutvecklare och processansvarig för Energy Services på Riksbyggen

Konstruerad för kostnadseffektiv systemanpassning. När det passar dig.

Regins värmeregulator Exigo är utformat för att ge fastighetsägare en mängd kostnadseffektiva framtida möjligheter. Applikationen kan när som helst ändras så att man kan lägga till den funktionalitet som behövs.

Exigo värmeregulator är hjärtat i ditt system. Tack vare stöd för olika kommunikationsprotokoll och olika utbyggnadsmöjligheter ger Exigo dig friheten att snabbt bygga ut och anpassa ditt systemet i takt med att nya behov uppstår.

 • Få värden om utetemperaturen via Modbus
 • Anslut upp till 16 trådlösa givare
 • Kommunikation med upp till 10 pumpar via Modbus
 • Övervaka förbrukningsdata via kommunikation med upp till 10 M-Bus-mätare
 • Flexibelt antal plintar med möjlighet till expansion med upp till 2 expansionsenheter

Skalbar lösning. Smidig och sömlös integrering

När Exigo används i ett värmeregleringssystem får energiingenjörer stor flexibilitet i planeringen av systemet samtidigt som de kan lita på att dagens och morgondagens nätverkskrav uppfylls. En mängd olika kommunikationsalternativ gör det möjligt att ansluta ytterligare givare eller mätare för exakt styrning av systemet. Det går även att ansluta till mätare från olika externa leverantörer eller att integrera värmesystemet med befintliga BMS-system , vilket möjliggör full kontroll från övervakningsnivån.

Framtidssäkrad genom öppna kommunikationsprotokoll

Exigo värmeregulatorer använder öppna kommunikationsprotokoll så att systemarkitekterna får de bästa möjligheterna för modifiering och utökning av systemet

 • BACnet IP för anslutning till ett BMS via Ethernet.
 • BACnet MS/TP för seriell kommunikation på automations- och managementnivån hos ett BMS.
 • Modbus TCP för etablering av master-slav/klient-server-kommunikation mellan intelligenta enheter via Ethernet
 • Modbus RTU för etablering av seriell master-slave/klient-server-kommunikation mellan intelligenta enheter.

Exigo värmeregulatorer. Perfekt för standardiserad värmereglering av dina byggnader.

Exigo värmeregulatorer kan anpassas till en mängd olika värmefunktioner och är därför särskilt lämpliga för dig som söker standardiserade lösningar.

När hårdvaran har installerats och anslutits går det snabbt och enkelt att konfigurera systemet. Konfigurera regulatorn med valfritt schema och anpassa dina konfigurationer antingen via textdisplayen eller med hjälp av de smidiga funktionerna i Regins ”Application tool”.

Värme och kyla

 • Styr tillopps- och returtemperaturen i ditt system beroende på utomhustemperaturen (väderkompensering) och/eller rumstemperaturen.
 • Automatisk sommaravstängning för värme eller change-over för värme/kyla.
 • Hanterar upp till fyra värmesystem för värme och kyla.

Tappvarmvatten

 • Hanterar ett eller två varmvattensystem.
 • Sex valfria typer av tappvarmvattensystem, inklusive genomströmnings- och lagrings/laddningssystem.

Fjärrvärmekretsar

 • Behovsstyrd styrning av fjärrvärmeenheter.
 • Lämpligt för system med eller utan värmeväxlare (direkt värmetillförsel).

Panna

 • Reglering av 1–4 pannor i sekvens, 1-stegs, 2-stegs eller modulerande brännare.
 • Möjlighet att styra systemet baserat på
  • ett fast eller utekompenserat börvärde
  • det högsta börvärdet för andra konfigurerade värmesystem

Bufferttank för minskade start och stopp av värmekällan

 • Temperaturreglering enligt
  • kraven hos värmesystemen
  • kraven hos tappvarmvattensystemen
  • externa krav via 0–10 V‑signaler

Solvärmesystem för uppvärmning av lagringstank för tappvarmvatten eller bufferttank

 • Reglering av temperaturskillnaden mellan kollektorgivare och lagringsgivare.

Planera och konfigurera ditt värmesystem!

Följ symbolerna för att få detaljerade beskrivningar, produktrekommendationer och nedladdningsfiler för just ditt specifika Exigo-värmesystem!

Enkel konfiguration, driftsättning och underhåll. Full kontroll oavsett var du befinner dig.

Snabb och enkel uppstart på plats

Regins värmeregulator Exigo är utformad med handhavande och kundupplevelse i fokus. Därför är installation och konfigurering snabb, enkel och mycket kostnadseffektiv.

Installatörer kan på plats enkelt ladda ner rätt applikation direkt i regulatorn. Displayens enkla navigationssystem gör att alla inställningar kan konfigureras snabbt och enkelt.

Snabb och enkel konfiguration och driftsättning. Application tool.

Konfigurationsprogrammet Application tool ger systemintegratörer enkel åtkomst till de förinställda applikationerna i regulatorn. Application tool ger tillgång till energieffektiva funktioner som effektbegränsning och övervakning av energiförbrukning. Det gör det också möjligt att skapa funktioner med trådlösa givare.

CLOUDigo – ditt eget mini‑BMS. Den kostnadseffektiva lösningen för fjärrstyrning av värme

Med CLOUDigo har fastighetsägare tillgång till ett av marknadens mest flexibla styrsystem. Den HTML5-baserade portalen kan fungera som ett ”mini-BMS” med full funktionalitet, men till en minimal kostnad och med snabbare och enklare installation och driftsättning.

Få tillgång till alla värden och loggar i dina fastigheter från valfri mobil enhet, oavsett var du befinner dig, och spara tid. CLOUDigo upptäcker och kategoriserar avvikelser och skickar A-larm via e-post så att omedelbar hantering kan säkerställas.

CLOUDigo läser av styrsystemets konfiguration och skapar automatiskt en schematisk och dynamisk flödesbild. Du får en god överblick över systemet samtidigt som du har tillgång till alla inställningsvärden. De olika behörighetsnivåerna gör att du kan styra vem som får se och göra vad. Många fastighetsägare uppskattar också den enkla loggningsfunktionen som underlättar felsökning och rapportgenerering.

Förberedd för molnanslutning!

Regins molnportal för fastighetsförvaltning är utrustad med en Graph QL-gateway (ett frågespråk för ditt API) för smidig datadelning med andra molnbaserade system.

Funktionalitet som gör det möjligt att framtidssäkra värmesystem

Smarta mätningar för effektivare energiberäkningar

Pålitliga mätdata är nyckeln till riktigt energieffektiva värmesystem. Med M-Bus-mätning kan du använda alla data för att finjustera ditt värmesystem.

Flera modeller av Regins värmeregulator Exigo är öppna för M-buskommunikation. Beräkna dina energinyckeltal genom att samla in energi- och miljödata från källor med M-bus-kommunikation. Använd dessa data i webbportalen CLOUDigo för justering av systemet eller aggregering av data till ditt centrala BMS.

Maxbegränsning för maximal energibesparing

En av de största utmaningarna när man vill skapa energieffektiva värmesystem är att undvika höga effekttoppar när förbrukningen av varmvatten i byggnaden är hög. Ett smart värmesystem ”lånar” energi från värmesystemet och använder den under en kort tid för uppvärmning av vattnet. På så sätt blir den totala energiförbrukningen lägre, även i de fall då både varmvatten och värmesystem används samtidigt.

Regins verktygslåda för effektiva värmelösningar. Utformad för maximal prestanda och minimal kostnad

Varje år utvecklar och tillverkar vi regulatorer och komponenter för hållbara värmesystem med användbarhet, skalbarhet och övergripande kostnadseffektivitet i fokus. Efter 75 år på marknaden vet vi att ett effektivt värmesystem handlar om mycket mer än bara regulatorn. Det handlar om att göra det lättare för fastighetsägare att hitta möjligheter till energibesparingar i varje del av lösningen.

Konfigurerbara regulatorer för tidsbesparande installation

Exigo har utvecklats för att vara ditt perfekta val vid alla utmaningar som kräver intelligenta lösningar för värme och energibesparingar. De konfigurerbara värmeregulatorerna innehåller massor av smarta tidsbesparande funktioner som gör det möjligt att komma igång på nolltid.

Tillsammans med ett optimerat utbud av anpassade komponenter, som expansionsenheter och trådlösa givare, är det snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt att designa, installera, driftsätta och expandera - allt enligt dina specifika krav.

Utöka och lägg till funktioner i takt med att dina behov förändras

Regins värmelösningar är utformade för kostnadsoptimerade installationer samtidigt som de utgör en grund för fortsatt utveckling. Värmeregulatorerna i Exigo-familjen är som standard utrustade med en, två eller tre kommunikationsportar. I takt med att kraven på värmesystem förändras kan du enkelt bygga ut enheten med tilläggsmoduler som ger ytterligare IO.

Det innebär att systemet kan uppgraderas steg för steg, så att du får kontroll över kostnaderna.

Mångsidiga displayer för ditt värmesystem

Få en fullständig översikt över din Exigo värmeapplikation med pekskärmsdisplayen ED-T7. Displayen anpassar sig automatiskt till programmet i Exigo-regulatorn. Anslut den till displayporten och börja konfigurera ditt system med hjälp av det lättanvända gränssnittet.

Enkel konfiguration för installatörer

Med E3-DSP stand-alone display och konfigureringsenhet får installatörer tillgång till en enkel textdisplay som de kan använda för att ändra börvärden, justera värmekurvor eller starta och stoppa systemet. På så sätt sparar man tid när Exigo‑regulatorn är förberedd före installation. På plats kan enheten användas som display, vilket är mycket användbart när det inte går att komma åt Application tool via datorn.

Finjustera temperaturkurvan med trådlösa givare

Med trådlösa givare i lägenheterna blir det lättare att hålla en jämn temperaturnivå och öka energieffektiviteten. Temperaturen i specifika zoner kan styras och loggas automatiskt. Exigo använder värdena för att räkna om och justera temperaturen så att en hög komfortnivå och en jämn temperaturkurva kan säkerställas överallt. På så sätt behöver fastighetsskötare inte utföra några manuella justeringar för att optimal energiförbrukning ska säkerställas.

Regins sortiment av Go-Wireless‑givare omfattar allt från rums- och utegivare till närvarodetektorer med Modbuskommunikation. Med Exigo kan ditt system hantera upp till 16 trådlösa temperaturgivare med en kommunikationsräckvidd på upp till 300 meter. Du har med andra ord allt du behöver för att skapa ett effektivt värmesystem.

Givare för alla behov i ditt värmesystem

Alla värmesystem kräver ett antal givare som gör det möjligt att finjustera systemet så att optimal prestanda kan uppnås. Hos Regin hittar du olika givare och transmittrar för temperatur och fukt, termostater och hygrostater samt avancerade trådlösa givare för specifika behov.

Ventiler med hög prestanda för värmesystem

Regin har ett brett sortiment av 2- och 3-vägsventiler med passande ställdon i storlekar från DN15 till DN200 och med Kvs-värden från 0,25 till 550. Det finns olika modeller med allt från små zonventiler och tryckoberoende reglerventiler (PICV) till flänsade och stora värmeventiler. Hos Regin hittar du även energieffektiva ventiler med 0 % läckage som gör att du kan uppnå långsiktiga besparingar i dina värmesystem.

Ställdon för ventiler i värmeapplikationer

Regin erbjuder ett brett utbud av ställdon för temperaturreglering. Det finns modeller för de flesta värmeapplikationer, från 2-punktsreglering till styrning av blandnings- eller fördelningsventiler där mellanlägen är avgörande för reglering av två flöden.

Energimätare

Anslut energimätare till ditt Building Management‑system och mät energiförbrukningen i olika värmesystem som baseras på till exempel radiatorer, golvvärme eller konvektorvärme. Du kan även använda dem i alla system för tappvarmvatten. Oavsett systemsammansättning kan du enkelt övervaka och registrera avvikelser så att kostnadseffektivitet kan säkerställas.