Exigos värmelösningar. En styrenhet för alla. Inga programmeringskunskaper krävs

Regins värmelösningar: Översikt över Exigos värmeapplikationer

Exigo värmeregulatorer erbjuder en färdig applikation för styrning av tappvarmvattenkretsar och värmekretsar, som vanligtvis används för golvvärme, radiatorsystem med mera.