Simrishamns kommun

I Simrishamns kommun bestämde man sig för att förenkla genom att ha samma enkla styr i hela kommunen. Som ett led i ett energibesparingsprojekt har styrutrustningar för värme, ventilation samt olika återvinningssystem bytts ut mot Corrigo som kopplas upp mot CLOUDigo. Samma produkter används genomgående i hela kommunen för att förenkla handhavande och lagerhållning av reservdelar.

Inget ingenjörsarbete krävs vid uppkoppling då grafiken är helt automatisk
Lösningen kan även användas på små fastigheter i kommunen tack vare låg totalkostnad för lösningen
Åtkomligt överallt från dator, mobil och surfplattor vilket medvetandegör energiinformation
Energismart lösning med en mängd inbyggda funktioner för att reducera energinyttjandet
Fler fastigheter blir övervakade både för kvalitet och energibesparing
Partner:
Lindstens Elektriska AB

Produkter i fokus:
– Corrigo i olika storlekar
– Styrdon och ventiler av olika varianter
– Spjällmotorer
– Olika typer av temp/tryck/co2/fukt-sensorer
– Cloudigo