Lindholmen Science Park

Installation: Överordnat system: EXO4 Web Server Styrsystem: EXOflex, EXOcompact, Antalet I/Os: cirka 1250
Plats: Göteborg
Partner: Systeminstallation i Varberg AB

Uppdraget:

Installera samtliga produkter och system för styrning av inomhusklimatet på Lindholmen Science Park, ett världsledande centrum för bland annat internet. Området ska bidra till hållbar utveckling. Fastigheten ska vara energieffektivt byggd samt värmas upp och drivas med förnyelsebara källor. Högt ställda krav på energieffektiv styrning av fjärrvärme, kyla och ventilation. Absoluta villkor: Hög flexibilitet och bakåtkompatibelt system. Ytor: 26 500 kvadratmeter med kontorsytor, konferenscenter och restaurangverksamhet. Total yta: 46 000 kvadratmeter.

Utmaningen:

De olika verksamheterna med restaurang, konferenscenter, serverrum och kontor ställde helt olika krav på ventilation och klimat. Att möjliggöra specifik hyresgästanpassning utan att de olika klimatzonerna krockar.

Lösningen:

Ett komplext system där hela kedjan från det överordnade systemet EXO4 till givare och ställdon kommer från Regin. Totalt används cirka 200 Regio-regulatorer vilka ger möjlighet till effektiv zonreglering. En smidig och enkel integration med andra leverantörers utrustning för förbrukningsmätning via M-bus tack vare Regins öppna system som inte binder upp användaren till en speciell leverantör. Förbrukning på 68 kWh per kvadratmeter, hela 17 % lägre än EU:s riktlinjer för att certifieras som GreenBuilding.

Uppdragsgivare:

Älvstranden Utveckling AB