Commerce köpcentrum

Plats: Skövde, Sverige
Partner: Lorentzons Styr AB

På Commerce Köpcentrum i Skövde har man visat att man med korta payoff-tider kraftigt kan reducera energiförbrukningen i en äldre fastighet till långt under dagens nybyggnadskrav.

  • Till- och frånluftsfläktarna tryck- och behovsstyrs.
    Frekvensstyrning av aggregaten.
  • Zonindelningar av luftflöden med spjällfunktioner och VAV-spjäll vilka styrs med avseende på rådande belastning och luftkvalitet.
  • Optimerad styrning av kylaggregat, kylmaskin med värmeåtervinning.
  • Omhändertagande av överskottsvärmen från butikerna som tillförs värmesystemen.
  • Värmeförbrukning 29 kWh/m2,år (motsvarande köpcentran har en genomsnittlig värmeförbrukning på 70 kwh/m2,år)