Arman Commercial & Residential Complex

Installation: Corrigo
Plats: Maschad, Iran
Partner: Aria Atsez Building Automation

Uppdraget:

Installera klimatstyrning i shopping- och boendekomplexet Arman Commercial and residential complex i den för muslimer heliga staden Mashhad i Iran. Som service till pilgrimerna innehåller 13-våningsbyggnaden hotell, lägenheter, mer än 450 butiker, restauranger och en gigantisk huvudhall med vattenfall, dammar och grottor.

Utmaningen:

Ett projekt fyllt av utmaningar, minst sagt. Den främsta var att välja rätt lösning: antingen programmera ett helt system från grunden eller arbeta med förprogrammerade regulatorer som konfigureras via en enkel molntjänst.

Lösningen:

Det fanns över 90 ventilationsaggregat utspridda i fastigheten. Kunden hade bråttom och ville starta upp shoppingcentret först. Det här projektet kunde ha blivit så rörigt, komplicerat och tidskrävande. Men med förprogrammerade Corrigo-regulatorer kunde de starta upp alltihop steg för steg med full funktionalitet för energibesparing, exempelvis schemalagda drifttider som justeras efter utomhusklimatet.

  • Enkelt att integrera till det befintliga överordnade systemet tack vare tydlig Modbus standard
  • Standardlösningen klarade både de enkla och de avancerade applikationerna
  • Standardlösningen minimerade alla felkällor vid drifttagning, service, underhåll
  • Lösningen är enkel att uppgradera om behov finns

Kommersiell/Bostadsfastighet En enkel lösning på överväldigande utmaning

En kund med brådska och uppdraget att installera klimatstyrning i 450 butiker, hotell och lägenheter samtidigt kan vara mer än nog skäl till panik. Men Aria Atsez Building Automation i Iran löste utmaningen med hjälp av förprogrammerade regulatorer och en enkel molnlösning. Det gav dem en Regin Energy Saver Award som årets ready-steady-go-installation.