Varbergs Sparbank

Genom planerad fastighetsdrift går det att uppnå betydande besparingar.

Drift och underhåll av bankomater, lokaler, etc. samt uppföljning av energiförbrukningen. Arrigo övervakar driften och har en användarvänlig struktur som är tillgänglig via internet. Med en strukturerad underhållsplan går det snabbt att minimera antalet akuta åtgärder.