Effektiva lösningar genom smart teknik på alla nivåer

Olika byggnader kräver olika typer av lösningar för att vara så bekväma, hållbara och kostnadseffektiva som möjligt. Vi har en lång historia av att förse systemintegratörer, fastighetsägare och OEM-kunder med effektiva verktyg för att skapa skräddarsydda innovativa och energieffektiva lösningar inom fastighetsautomation.

Våra lösningar

Regin har ett brett utbud av flexibla lösningar för energioptimering, för att passa just dina behov. Vi har allt när det gäller fastighetsstyrning: från komponenter, enkla konfigurerbara styrsystem och molnbaserade lösningar, till komplett fastighetsstyrning och energihanteringslösningar.

Kvalitetskomponenter för de bästa lösningarna

Regin utvecklar och producerar användarvänliga komponenter och programvara av hög kvalitet för smart styrning av ventilation, uppvärmning och klimatreglering i rum. Vi tillhandahåller allt frångivare ochventilermed0% läckage , till sofistikerade systemsom kopplar ihop alla funktioner för höga prestanda och maximala energibesparingar. Därför kan vi se till att du får den bästa möjliga “ bottom-up“ lösningen för just din byggnad. Vi har ett ordspråk: & ldquo; En lösning är bara lika bra som den svagaste komponenten... & rdquo;

Länk: Gå till våra produkter/span>

Molnbaserad teknik

Vierbjuderflexibel och tidsbesparandeBMSlösningarbaserat på molnteknologi . Vår IoT-baserade molnportal utvecklad i HTML5 kan kopplas upp mot exempelvis ett värme- eller ventilationssystem. Det ger användaren full tillgång till värden och loggningar i datorn, på läsplattan eller i mobilen oavsett var personen befinner sig - och till en väldigt låg kostnad.

Building Management System för enkel och kostnadseffektiv integration

Vi på Regin har en helhetssyn på BuildingManagement Systems. Det innebär att vi erbjuder det lilla extra för var och en av dem som är delaktiga i processen att optimera energianvändningen i en byggnad. processer och händelser. Vår BMS, Arrigo, har många användarvänliga funktioner för datainsamling i realtid, visualisering, övervakning och styrning av processer och händelser. Genom att arbeta med den extremt flexibla plattformen ger vi stöd under hela fastighetens livscykel. Vi ser till att alla, fastighetsägaren, fastighetsskötaren och integratören, får en anpassad användarupplevelse, vilket minimerar behovet av traditionell administration. Lösningarna stöder ett brett spektrum av gränssnitt för kommunikationsprotokoll som Modbus och BACnet och kan anpassas till din specifika applikation.

Energy Management System som gör det enkelt och effektivt

Med vår öppna plattform för EMS-tjänster kan du på ett enkelt sätt dra nytta av all din fastighetsdata. Vårt intuitiva webb-baserade verktyg sätter användaren i fokus och gör det möjligt att snabbt få en överblick över energianvändningen. Genom att ansluta det smarta verktyget till vilket styrsystem som helst som används på marknaden är det möjligt att skapa rapporter och följa resultaten av åtgärder och lönsamheten för investeringar, göra framtida prognoser och på detta sätt säkerställa att byggnaden blir mer hållbar dag för dag.