Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Utegivare

Produktspecifikationer
Kabelgenomföring M16
Skyddsklass IP65

Artikel TG-UH/PT100
Givarelement
PT100
Nominell resistans
100 Ω (0°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Artikel TG-UH/PT1000
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Temperaturområde
-50...+70 °C
Artikel TG-UH/NTC1.8
Givarelement
NTC 1,8
Nominell resistans
1800 Ω (25°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Artikel TG-UH/NTC2.2
Givarelement
NTC 2,2
Nominell resistans
2252 Ω (25°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Temperaturområde
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Artikel TG-UH/NTC20
Givarelement
NTC 20
Nominell resistans
20 kΩ (25°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Temperaturområde
-30...+70 °C