Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Timer med växlande relä

Timer för rumsmontage, aktiveras vid knapptryckning. Tillkopplingstiden kan ställas in till 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h och 8 h. Timern stängs av när den inställda tiden har gått ut, eller när man trycker på timern under tillkopplingsperioden.

Produktspecifikationer
Spänningsområde 230 V AC
Effekt Växelspänning: Max. 2300 VA (resistivt). Lysrörslast: Max. 360 VA.
Anslutning Potentialfri reläutgång
Visa mer

Artikel TIM480N
Timer med växlande relä