Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Kanalgivare med kopplingshus för mätningar av medeltemperatur

Kanalgivare för mätning av medeltemperaturen, 4-punktsmätning.

Produktspecifikationer
Skyddsklass IP65
Tidskonstant 63 s vid 2 m/s och 43 s vid 5 m/s
Instickslängd 75 mm
Visa mer

Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Motsvarande
-