Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Differenstrycktransmitter med inbyggd regulator och display

Differenstrycktransmitter för användning i luft och neutrala gaser. För reglering av spjäll, frekvensomriktare, VAV-system m.m.

Produktspecifikationer
Matningsspänning 24 V AC/DC (21...27 V AC/DC 50-60 Hz)
Strömförbrukning 5 VA
Belastningsresistens, 0...10 V

> 2 kΩ

Visa mer

Artikel DMD-C
Differenstrycktransmitter

Tillbehör

Artikel ANS-3
Två tryckuttag (metall, 90° vinkel) och 2 m plastslang.
Artikel ANS-20
Två tryckuttag (raka) och 2 m plastslang.