Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Trådlösa produkter

Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 16 givare och detektorer
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 32 givare och detektorer
Repeater för trådlös mottagare
Trådlös rumstemperatur- och fuktgivare
Trådlös givare för utomhustemperatur
Trådlös utetemperaturgivare med en ingång för extern PT1000-givare
Trådlös optisk pulsräknare
Trådlös takmonterad rörelsedetektor
Trådlös rörelsedetektor
Trådlös digital ingång/dörrkontakt
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 16 givare och detektorer
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 32 givare och detektorer
Repeater för trådlös mottagare
Trådlös rumstemperatur- och fuktgivare
Trådlös givare för utomhustemperatur
Trådlös utetemperaturgivare med en ingång för extern PT1000-givare
Trådlös optisk pulsräknare
Trådlös takmonterad rörelsedetektor
Trådlös rörelsedetektor
Trådlös digital ingång/dörrkontakt