Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Trådlösa produkter

Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 16 givare och detektorer
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 32 givare och detektorer
Trådlös givare för rumstemperatur
Trådlös givare för rumstemperatur och fukt
Trådlös givare för utomhustemperatur
Trådlös givare för utomhustemperatur med ingång för extern PT1000 givare
Trådlös takmonterad rörelsedetektor
Trådlös rörelsedetektor
Trådlös digital ingång / dörrkontakt
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 16 givare och detektorer
Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, 32 givare och detektorer
Trådlös givare för rumstemperatur
Trådlös givare för rumstemperatur och fukt
Trådlös givare för utomhustemperatur
Trådlös givare för utomhustemperatur med ingång för extern PT1000 givare
Trådlös takmonterad rörelsedetektor
Trådlös rörelsedetektor
Trådlös digital ingång / dörrkontakt