Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Spjällmotorer utan fjäderåtergång

RDAS 5 Nm
RDAS 10 Nm
RDAS 20 Nm
RDAS 35 Nm
LM 5 Nm
NM 10 Nm
SM 20 Nm
GM 40 Nm
RDAS 5 Nm
RDAS 10 Nm
RDAS 20 Nm
RDAS 35 Nm
LM 5 Nm
NM 10 Nm
SM 20 Nm
GM 40 Nm