Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Spjällmotorer med fjäderåtergång

RDAS 4 Nm
RDAS 7 Nm
RDAS 18 Nm
LF 4 Nm
NF 10 Nm
SF 20 Nm
RDAS 4 Nm
RDAS 7 Nm
RDAS 18 Nm
LF 4 Nm
NF 10 Nm
SF 20 Nm