Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Tillbehör till Regio

Mjukvara för konfigurering av Regins styrenheter
Delningskabel
Kabel för anslutning av E3-DSP/ED9200, ED-T7 och ED-RU…
Reläenhet för Regio RC-...F...-regulatorer i fan-coil-applikationer
Spänningsomvandlare för Regio RC-...F...-regulatorer i fan-coil-applikationer
Serviceadapter
Kondensgivare
Kontaktplattor
Repeater
Seriell adapter för RS485 till TCP för Modbus
Mjukvara för konfigurering av Regins styrenheter
Delningskabel
Kabel för anslutning av E3-DSP/ED9200, ED-T7 och ED-RU…
Reläenhet för Regio RC-...F...-regulatorer i fan-coil-applikationer
Spänningsomvandlare för Regio RC-...F...-regulatorer i fan-coil-applikationer
Serviceadapter
Kondensgivare
Kontaktplattor
Repeater
Seriell adapter för RS485 till TCP för Modbus