Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Konfigureringsmjukvara för Corrigo och Exigo

En PC-baserad konfigureringsmjukvara med grafiskt användargränssnitt. Programmet ger dig en mycket bra översikt över inställningarna i Corrigo eller Exigo. Med mjukvaran kan alla inställningar göras på datorn och laddas ner i regulatorn. Ett obegränsat antal konfigureringar kan sparas i datorn för senare nerladdning.

Mjukvara för konfigurering av Regins styrenheter
Mjukvara för konfigurering av Regins styrenheter