Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Givare, vakter och transmittrar

Ett brett utbud av temperaturgivare med eller utan kopplingshus. Regin erbjuder även hygrostater samt en komplett serie transmittrar för temperatur, fukt, tryck, flöde, CO2, CO, NO2 och lux.

Temperaturgivare
Temperaturtransmittrar
Tillbehör till temperaturgivare och transmittrar
Hygrostater / fuktregulatorer
Fukt-/temperaturtransmittrar
Tillbehör, fukt
Tryckvakter, sensorer och regulatorer för luft och neutrala gaser
Trycktransmittrar för vätskor och gaser
Tillbehör till tryckomkopplare och transmitter för luft och neutrala gaser
Flöde
Tillbehör till flödestransmittrar och flödesvakter
Regulatorer och transmittrar för CO2/CO/NO2
Luxtransmitter
Temperaturgivare
Temperaturtransmittrar
Tillbehör till temperaturgivare och transmittrar
Hygrostater / fuktregulatorer
Fukt-/temperaturtransmittrar
Tillbehör, fukt
Tryckvakter, sensorer och regulatorer för luft och neutrala gaser
Trycktransmittrar för vätskor och gaser
Tillbehör till tryckomkopplare och transmitter för luft och neutrala gaser
Flöde
Tillbehör till flödestransmittrar och flödesvakter
Regulatorer och transmittrar för CO2/CO/NO2
Luxtransmitter