Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Givare och vakter

Ett brett utbud av temperaturgivare med eller utan kopplingshus. Regin erbjuder även hygrostater samt en komplett serie transmittrar för temperatur, fukt, tryck, flöde, CO2, CO, NO2 och lux.

CO-transmitter
NO2-transmitter
CO2-transmittrar
Flödestransmittrar och flödesvakter
Hygrostater och fukttransmittrar
Trycktransmittrar och tryckvakter
Temperaturgivare och transmittrar
Luxtransmitter
CO-transmitter
NO2-transmitter
CO2-transmittrar
Flödestransmittrar och flödesvakter
Hygrostater och fukttransmittrar
Trycktransmittrar och tryckvakter
Temperaturgivare och transmittrar
Luxtransmitter