Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Fristående regulatorer och termostater för fläktkonvektorer, 230 V

RCF-seriens fristående regulatorer och termostater styr värme och/eller kyla i en zon.
Regulatorer och termostater med kommunikation
Regulatorer och termostater utan kommunikation
Regulatorer och termostater med kommunikation
Regulatorer och termostater utan kommunikation