Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Exigo - Värmeregulatorer

Konfigurerbar 24 V värmeregulator
Förprogrammerad 230 V värmeregulator
Exigo 3.4 – Regulatorer för värme och pannstyrning, 230 V
Konfigurerbar 24 V värmeregulator
Förprogrammerad 230 V värmeregulator
Exigo 3.4 – Regulatorer för värme och pannstyrning, 230 V