Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Exigo - Värmeregulatorer

Förprogrammerad 24 V värmeregulator
Pre-programmed 230 V ventilation controllers
Exigo 3.4 – Regulatorer för värme och pannstyrning, 230 V
Förprogrammerad 24 V värmeregulator
Pre-programmed 230 V ventilation controllers
Exigo 3.4 – Regulatorer för värme och pannstyrning, 230 V