Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel TG-R6EW
Trådlös givare för utomhustemperatur med en plint förinkoppling av extern PT1000 givare

Tillbehör

Artikel RCW-M32
Trådlös 32-kanals mottagare med Modbus-kommunikation