Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel RCFD-230C
DI
1
DO
5
AI
1

Tillbehör

Artikel E-CABLE2-USB
Kabel för USB-anslutning
Artikel CONVERTERTCP
Adapter
Artikel REPEAT485
Repeater, RS485