Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel IR24-P
Montering
Vägg
Övervakningsområde
15 m, 110° vinkel
Artikel IR24-PC
Montering
Tak
Övervakningsområde
Höjd x 2,5 = täckningsdiameter, 25° vinkel