Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel HTDT2500
Montering
Kanal
Utsignal
0..10 V DC
Artikel HTDT2500-420
Montering
Kanal
Utsignal
4...20 mA