Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel HTWT10
Matningsspänning
15...29 V AC eller 15...35 V DC
Utsignal
0…10 V DC
Artikel HTWT10-420
Matningsspänning
20…30 V DC
Utsignal
4…20 mA
Artikel HVS
Matningsspänning
-
Utsignal