Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel HTDT10
Matningsspänning
15...29 V AC eller 15...35 V DC
Utsignal
0...10 V DC
Artikel HTDT10-420
Matningsspänning
20...30 V DC
Utsignal
4...20 mA