Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
120 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
50 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
170 mm