Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel TG-D1/PT100
Givarelement
PT100
Nominell resistans
100 Ω (0°C)
Instickslängd
135 mm
Artikel TG-D1/PT1000
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
135 mm
Artikel TG-D1/NTC1.8
Givarelement
NTC 1,8
Nominell resistans
1800 Ω (25°C)
Instickslängd
135 mm
Artikel TG-D1/NTC2.2
Givarelement
NTC 2,2
Nominell resistans
2252 Ω (25°C)
Instickslängd
135 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
135 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
135 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
135 mm
Artikel TG-D1/NTC20
Givarelement
NTC 20
Nominell resistans
20 kΩ (25°C)
Instickslängd
135 mm
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
135 mm
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
135 mm
Artikel TG-D2/PT1000
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
220 mm