Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel DMD
Differenstrycktransmitter med display

Tillbehör

Artikel ANS-3
Två tryckuttag (metall, 90° vinkel) och 2 m plastslang.Tillbehör till DTV, DTL, DMD och Presigo.
Artikel ANS-20
Två tryckuttag (raka) och 2 m plastslang.