Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel DTV200
Mätområde
20...300 Pa
Artikel DTV500
Mätområde
50...500 Pa
Artikel DTV1000
Mätområde
100...1000 Pa
Artikel DTV2000
Mätområde
500...2000 Pa
Artikel DTV5000
Mätområde
1000...5000 Pa

Tillbehör

Artikel ANS-3
Två tryckuttag (metall, 90° vinkel) och 2 m plastslang.Tillbehör till DTV, DTL, DMD och Presigo.
Artikel ANS-20
Två tryckuttag (raka) och 2 m plastslang.