Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel TG-B6/PT100
Givarelement
PT100
Nominell resistans
100 Ω/0°C
Temperaturområde
-30...+100 °C
Artikel TG-B6/PT1000
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω/0°C
Temperaturområde
-50...+110 °C