Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel LF24
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
24 V AC/DC, 7 VA
Gångtid, ställdon
40…75 s
Artikel LF24-S
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
24 V AC/DC, 7 VA
Gångtid, ställdon
40…75 s
Artikel LF230
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
230 V AC, 7 VA
Gångtid, ställdon
40…75 s
Artikel LF230-S
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
230 V AC, 7 VA
Gångtid, ställdon
40…75 s
Artikel LF24-SR
Styrsignal
0…10 V DC
Matningsspänning
24 V AC/DC, 7 VA
Gångtid, ställdon
150 s