Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Artikel NF24A
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
24 V AC/DC, 8,5 VA
Gångtid, ställdon
75 s
Artikel NF24A-S2
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
24 V AC/DC, 8,5 VA
Gångtid, ställdon
75 s
Artikel NF230A
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
230 V AC, 9,5 VA
Gångtid, ställdon
75 s
Artikel NF230A-S2
Styrsignal
On/off
Matningsspänning
230 V AC, 9,5 VA
Gångtid, ställdon
75 s
Artikel NF24A-SR
Styrsignal
0...10 V DC (arbetsområde 2...10 V, endast 24 V AC)
Matningsspänning
24 V AC/DC, 5,5 VA
Gångtid, ställdon
150 s