Simrishamns kommun
Sverige

Energieffektivisering

 I Simrishamns kommun bestämde man sig för att förenkla genom att ha samma enkla styr i hela kommunen. 

Som ett led i ett energibesparingsprojekt har styrutrustningar för värme, ventilation samt olika återvinningssystem bytts ut mot Corrigo som kopplas upp mot CLOUDigo. Samma produkter används genomgående i hela kommunen för att förenkla handhavande och lagerhållning av reservdelar.

 

  • Inget ingenjörsarbete krävs vid uppkoppling då grafiken är helt automatisk
  • Lösningen kan även användas på små fastigheter i kommunen tack vare låg totalkostnad för lösningen
  • Åtkomligt överallt från dator, mobil och surfplattor vilket medvetandegör energiinformation
  • Energismart lösning med en mängd inbyggda funktioner för att reducera energinyttjandet
  • Fler fastigheter blir övervakade både för kvalitet och energibesparing

Partner:
Lindstens Elektriska AB

 

Produkter i fokus:

– Corrigio i olika storlekar
– Styrdon och ventiler av olika varianter
– Spjällmotorer
– Olika typer av temp/tryck/co2/fukt-sensorer
– Cloudigo.