Simrishamns kommun
Sverige

Energieffektivisering |  I Simrishamns kommun bestämde man sig för att förenkla genom att ha samma enkla styr i hela kommunen.  Som ett led i ett energibesparingsprojekt har styrutrustningar för värme, ventilation samt olika återvinningssystem bytts ut mot Corrigo som kopplas upp mot CLOUDigo. Samma produkter används genomgående i hela kommunen för att ...