Norrman & Son
Katrineholm, Sverige

Bostäder

Energieffektivisering av bostäder. Fastighetsbolaget Norrman & Son äger och förvaltar ett 30-tal fastigheter i främst centrala Katrineholm. Tillsammans med Vesam Automatiksystem, som är en Regin Gold Certified Integrator, har ett energieffektiviseringsprojekt genomförst där investeringar i ny styr- och reglerteknik finansierats med uppnådda energibesparingar. Den årliga energibesparingen blev 15 % samtidigt som fastighetsdriften förenklats och effektiviserats.

FLER REFERENSER BOSTÄDER

  

Ekerö Bostäder, Ekerö, Sverige 

Stockholms Studentbostäder AB, Stockholm, Sverige

Riksbyggen södra Skånes, Sverige