Bostads AB Mimer
Västerås, Sverige

Bostäder

Uppdraget:
Ursprungligen: Datorisera fastighetsdriften hos Bostads AB Mimers fastighetsbestånd. Sedan, kontinuerligt: Energieffektivisera nämnda fastigheter. Bostads AB Mimer, som ägs av Västerås Stad sedan 1937, är en av Mälardalens största hyresvärdar. Bolaget äger och förvaltar 300 fastigheter (total yta ca 886 000 kvm) med drygt 12 100 bostäder i Västerås.

 

Utmaningen:
Att energieffektivisera fastigheterna samtidigt som man säkerställer hyresgästerna ett bra klimat. Att synka ny teknik med äldre teknik: bakåtkompatibilitet, tre generationer av Regins dataundercentraler. Att åstadkomma rejäla energibesparingar.

Lösningen:

1990 fick Regins integratör, Vesam Automatiksystem AB, genom projektet ”Styr 90” i uppdrag att datorisera fastighetsdriften. Detta gjordes med bland annat Regins dataundercentraler i den dåvarande Exomatic-serien. Den årliga energibesparingen blev cirka 15%. Under årens lopp har Vesam installerat nya generationer av bland annat Regins DUC:ar. Varje steg i moderniseringen har skett i samverkan med äldre teknik. Drygt 17 år efter att Styr 90-projektet startades är Exomatics äldre DUC:ar i 3000- och 5 000 serierna fortfarande i drift. Dessa, tillsammans med Regins modernaste DUC:ar i EXOflex och EXOcompact-serierna, är nu integrerade i ett heltäckande system med EXO4 för övergripande SCADA. Satsningen på energieffektivisering och en successiv anpassning av inomhustemperaturen ledde under år 2006 till att energianvändningen minskade med drygt 2,5%, vilket motsvarar mellan 4 och 5 miljoner kronor. Sänkningen innebar dessutom att Mimers energileverantör minskade koldioxidutsläppen med cirka 550 ton. 

Integratör

Vesam Automatiksystem AB

Regin Gold Certified Integrator
Som Regin Gold Certified Integrator tillhör Vesam Automatiksystem AB, med huvudkontor i Katrineholm och filial i Stockholm, och systerbolaget StyrIT (Helsingborg/ Malmö) landets främsta specialister på energieffektiva lösningar. Det betyder att företagen arbetar med branschens bästa produkter och system inom fastighetsautomation. Från minsta givare till öppna och skalbara system. Vesam har ett 30-tal medarbetare och är indelat i fyra verksamhetsområden; Fastighetsautomation och VA-system, Ventilation & Kyla, Service och Underhåll samt Konsultverksamhet. Vesam har ackreditering för att utföra Energideklarationer och OVK-besiktningar. 

 

Uppdragsgivare

Bostads AB Mimer

Installationen
SCADA: Regin EXO4 350 DUC:ar; EXOflex

EXOcompact
Exomatic 3000/5000-serien 
Kommunikation: EXOline, TCP/IP,
Kabel-TV 14 000 I/O´s 

FLER REFERENSER BOSTÄDER

  

Ekerö Bostäder, Ekerö, Sverige 

Stockholms Studentbostäder AB, Stockholm, Sverige

Riksbyggen södra Skånes, Sverige