Historia 

Vår historia är en historia om kunskap, erfarenhet och ständig produktutveckling. Allt sedan Regin etablerades 1947 har vi utvecklat och marknadsfört produkter och system som skapar bra inomhuskomfort. Här är några av de milstolpar vi passerat på vägen.  

 

 

1947 – Regin startas av en samling uppfinnare och entreprenörer som tar fram hygrostater.

 

1947 - 1989 – Med ett brinnande intresse för teknik och nyutveckling ökar stadigt vårt sortiment av fältprodukter och under de här åren utvecklas också våra första elektroniska regulatorer.

 

1989 – Ett ägarbyte sker och de nya ägarna att satsar målinriktat på att få Regin att utvecklas till en bred produktleverantör.

 

1989 - 2000 – Under hela den här perioden och ända fram till idag har vi som mål att växa organiskt. Detta tillsammans med strategiska bolagsköp har gjort att vi kontinuerligt kompletterat och förstärkt vår produktportfölj. 

 

2000 – Osby Armatur tillkommer och kompletterar vår portfölj med ventiler och ställdon. Med en historia av nyutveckling och uppfinningsrikedom som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet passar Osby Armatur väl in i Regins företagskultur. Kompententa medarbetare bidrar till Regins konkurrenskraft. I början av 2000-talet startas också vårt uppskattade partnerprogram Regin Academy. Under 2000-talet öppnar vi också kontor i Berlin, Paris, Hongkong och Singapore. 

 

2002 – Regin förvärvar Exomatic System och program. Bakom Exomatic låg samma upphovsman som Schneider Electric (då TAC). Exomatic var det företag som tog fram de första styrsystemen på den svenska marknaden.

 

2008 – Regin startar ett nära samarbete med R+S i Tyskland. R+S är experter på framtagning av regulatorer för värme och kompletterar ytterligare vår produktportfölj och bidrar till vår kompetens.

 

2010 - 2013 – Regin gör rejäla satsningar på systemprodukter och utvecklar en ny generation av regulatorerna Corrigo och EXOcompact.

 

2013 - 2016 – Regin intensifierar sina satsningar på helhetslösningar för värme som passar den Europeiska marknaden. Utvecklingen av nya framtidssäkra plattformar och produkter fortsätter. 2015 lanseras bland annat ett helt nytt wireless-koncept med säväl god tillförlitlighet som räckvidd.
 
2017 – Regin välkomnar den nya delägaren AB Max Sievert till Reginkoncernen. Max Sievert investerar i lönsamma svenska och nordiska företag. Den nya delägaren blir en aktiv part i styrelsen och verkar för långsiktig värdeökning.