Regulatorer
Rumsregulatorer
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventilställdon
Ventiler
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Detektorer

Regin har en komplett serie joniserande och optiska rökdetektorer, med eller utan servicelarm och hjälpfläkt. Detektorerna är avsedda för kanal- eller takmontage.

Närvarodetektor
Rökdetektorer
Närvarodetektor
Rökdetektorer